Podmienky používania

Tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami ako používateľom a webovou stránkou icecasino-slovakia.top (ďalej len „Stránka“). Používaním tejto Stránky vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami a súhlasíte s nimi plne a bez výhrad. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nepristupujte na túto Stránku a nepoužívajte jej služby ani obsah.

Používateľské konto

Pri registrácii na Stránke si môžete vytvoriť používateľské konto. Zaväzujete sa, že poskytnuté informácie budú pravdivé, úplné a aktuálne. Je vašou povinnosťou udržiavať svoje prihlasovacie údaje v bezpečí a nezdieľať ich s tretími stranami. Za akékoľvek činnosti vykonané pod vašim používateľským kontom ste plne zodpovední. V prípade zneužitia vášho konta alebo ak máte dôvodné podozrenie, že sa niekto dostal k vaším prihlasovacím údajom, ihneď nás kontaktujte.

  • Ak bude zistené, že ste porušili nejaké ustanovenie týchto Podmienok, máme právo kedykoľvek a bez váčho predchádzajúceho upozornenia zrušiť, pozastaviť alebo ukončiť vaše používateľské konto.
  • Ste povinný informovať nás o akýchkoľvek neoprávnených použitiach vašeho konta alebo iných bezpečnostných porušeniach.

Ochrana osobných údajov

Dodržiavame ochranu Vašich osobných údajovRespektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Vaše osobné údaje sú považované za dôverné a používame ich iba v súlade s našou Zásadou ochrany osobných údajov. Prečítajte si prosím našu Zásadu ochrany osobných údajov pre podrobnosti o tom, ako zbierame, používame a chránime Vaše osobné údaje.

  • Súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii k používateľskému kontu, budeme spracovávať v súlade s našou Zásadou ochrany osobných údajov.
  • Môžeme vám pravidelne posielať informácie o nových službách, odporúčania, upozornenia a iné komerčné oznámenia, pokiaľ nám nedáte informatívne zrušenie tohto zasielania komerčných oznámení.

V prípade, že sú Vaše osobné údaje nepravdivé alebo neaktuálne, môžeme si ponechať právo zrušiť alebo pozastaviť vaše používateľské konto a zabrať ďalšie kroky, ak sa ukáže, že uvedené držanie je nezákonné alebo podozrivé.