Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si vašu dôveru a chceme vám zabezpečiť pocit bezpečia pri používaní našej webovej stránky. Táto Ochrana osobných údajov vám poskytne informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše osobné údaje.

Vitajte na našej webovej stránke! Keď vstupujete na našu stránku, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov podľa tejto Ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s niektorou časťou tejto Ochrany osobných údajov, nebudete môcť používať naše služby.

Zbieranie osobných údajov

Zbierame osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii na našej webovej stránke, pri komunikácii s nami cez e-mail, prostredníctvom formulárov alebo iných interakcií na našej stránke. Medzi tieto údaje patrí vaše meno, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliska a podobne.

Vaše osobné údaje sú dôležité pre poskytovanie našich služieb a zabezpečenie vašej interakcie s našou webovou stránkou.

  • Zdieľanie osobných údajov
  • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ak je to nevyhnutné na poskytovanie našich služieb a splnenie vašich požiadaviek. Taktiež môžeme zdieľať vaše údaje v prípade, že nám to vyžaduje zákon alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv a vlastníctva.

Bezpečnosť osobných údajov

Zabezpečujeme vaše osobné údaje pomocou technických a organizačných opatrení, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, zneužitiu, stratám alebo prepisom údajov. Vaše údaje sú uložené na bezpečných serveroch a prístup k nim majú iba oprávnené osoby s povoleniami.

  • Vaše práva
  • Ak chcete získať informácie o vašich osobných údajoch, ich spracovaní alebo upraviť, opraviť alebo vymazať údaje, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Urobíme všetko pre to, aby sme vyhovel vašej požiadavke v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Cookies

Používame cookies na zhromažďovanie informácií a zlepšenie našej webovej stránky. Cookies nám pomáhajú analyzovať, ako používate našu stránku a poskytujú nám informácie o vášom používaní stránky, aby sme ju mohli prispôsobiť vašim potrebám.

Ak nechcete prijímať cookies, môžete si zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Tým však môže dôjsť k obmedzeniu funkcií a používaniu našej webovej stránky.